Browse By

sopkal.ikvahir címkével ellátott cikkek

Megjelent a Soproni Kalendárium!

2011-ben indult a Soproni Kalendárium, négy hónapon át azon dolgozunk, hogy, kezelhetőbb felületen lehessen elérni a digitalizált tartalmakat. Jelenleg több mint 500 bejegyzés érhető el, de ezek száma folyamatosan nő. Idén augusztusban Nagy Tamás készítette el a megújult felület technikai bravúrjait, majd sorra importáltuk a

No Thumbnail

Az utolsó gázlámpa

Ma is világít az utolsó gázlámpák egy korabeli példánya a Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum falán. Az 1866. áprilisi havi részvénytársaság alapítás után pár hónappal hamarosan elkészült a Flandorffer Ignác által felépített gázgyár (A Soproni városi tanács 1865-ben felhívást tett közzé egy gázgyár létesítésére, a közvilágítás

A József Attila utcai Gyermekvédelmi Központ

A József Attila utcai Gyermekvédelmi Központ a megye Önkormányzatnak Közgyűlése 2009-ben egyhangúan döntött az alapító okirat módosításán. Az utolsó időkben itt már kevés  gondozott gyermek volt elhelyezve, többjük került lakásotthonba, a végleges átszervezést követően a Doborjáni Ferenc Nevelési-Oktatási Központ váltotta ki az időközben elhasználódott és leamortizálódott, szebb-sorsa váró és

No Thumbnail

Füredi Oszkár

November harmadikán született az a Füredi Oszkár, aki minden nap gyalog járt be Sopronkeresztúrról (Deutschkreutz) az evangélikus Líceumba. Életút a Széchenyi István Városi könyvtár szerkesztésében: 1890. november 3-án született Sopronban Füredi Oszkár építész. Egyetemi tanulmányait a budapesti Műegyetemen kezdte, majd a müncheni építészeti akadémián tanult. 1912-ben szerzett

No Thumbnail

Október 15.

Azon a jelentős eseményen kívül, hogy kiadták Victor von Erlanger bárónak a Győr-Sopron-Ebenfurt vasúttársaságra a koncessziót 1872-ben, október 15-én más is történt Sopron életében. Pontosan 70 évvel ezelőtt éppen ez: 1944. október 15. A Soproni Hírlap mai számában megírja, hogy „a várost ellepték az idegenek,

No Thumbnail

190 éves a Líceum épülete!

“1824. szeptember 30. A helybeli evangélikus iskolaépület alapkövét reggel kilenckor elhelyezték. Összegyűlt itt a helyi egyház konventjének egésze, ahol a polgármester úr, Fabricius András volt az elnök, Kis szuperintendens úr, a szenior Gamauf úr és Brinner úr mint káplán.” sopkal.ikvahir.eu

No Thumbnail

1865. szeptember 1.

Megnyílik a Sopron – Szombathely -Nagykanizsa vasútvonal, üzemeltette a Déli Vasút (“Cs. K. szab. Déli állami, Lombard-velencei és Közép-itáliai Vaspályatársaság” avagy “k. k. priv. Südbahn-Gesellschaft / cs. kir. szab. Déli Vaspályatársaság”) Társaság.

No Thumbnail

Július 19.

1463. Hunyadi Mátyás megegyezett Frigyessel, hogy 80 ezer forintért visszaadja a koronát és az elzálogosított területeket. (lásd február 25.) 1655. Grundner hozta haza idén az első lágy (= érett) szőlőt a Saubrunn-dülő szőlőjéből. (Payr 47-49) 1808. Délután, egy óra előtt tört ki a borzalom első

No Thumbnail

Ma 100 éve gyilkolták meg Ferenc Ferdinándot

Június huszonnyolcadika. Mozgalmas nap a történelemben. Rigómezei csata 1389-ben, 1914-ben Ferenc Ferdinánd Főherceg, trónörökös meggyilkolása, amit az első világháború kirobbanásának fő okaként tartunk számon.Szintén ezen a napon, 1919-ben, a német delegáció Versailles-ban aláírja az első világháborút lezáró békeszerződést. Majd 1991-ben megszűnik a KGST a budapesti

No Thumbnail

Bezzeg!

A Várkerületet faragott kövekkel kövezték ki és járdát raktak le, mint más ausztriai városokban. Ilyen szépítéssel, a legutóbbi országgyűlés óta Pozsony kivételével, Magyarországon egyetlen város sem rendelkezik. Pesten még csak most kezdenek hozzá, ehhez hasonló járdák fektetésével, a fő útvonalakon. (1840. júniusa)