Browse By

Számoljuk a napokat a Fertő menti kerékpárút átadásáig

A jelenlegi parlamenti ciklus 18. ülésnapján, 2014.10.13-án Firtl Mátyás azonnali kérdést intézett Fónagy János nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkárhoz “Mikorra készülhet el a Balf és Fertőrákos közötti kerékpárút?” címmel. A kérdés teljes szövegét és az arra adott választ emlékeztetőül most változtatás nélkül közöljük.

FIRTL MÁTYÁS (KDNP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! A Fertőrákos és Balf települések közötti kerékpáros közlekedés megoldása több mint két évtizedes probléma, aminek rendezését a magyar kormány magára vállalta. Első körben, még 2012-ben 450 millió forint kormányzati támogatást kapott a térség ahhoz, hogy a meglévő kerékpárutak rekonstrukciója megtörténhessen a XXI. századi minőségi elvárásoknak megfelelően; másrészt pedig, hogy a hiányzó Fertőrákos és Balf közti szakasz engedélyezési és kiviteli tervdokumentációi elkészülhessenek, megalapozva további, elsősorban uniós források bevonását a feladat megoldása érdekében.

Jelenleg a Balf és Fertőrákos közötti kerékpáros közlekedés a közúton történik, a Fertő tó körbe-kerékpározhatósága ezen az egyetlen szakaszon szakad meg. Ráadásul a Balf és Fertőrákos közti 8526-os útszakasz állapotáról tudni kell, hogy közlekedésbiztonság szempontjából elfogadhatatlanul rossz minőségű, balesetveszélyes, a hiányzó láncszem pedig akadálya a többmilliárdos fejlesztésű turisztikai célpontok gyors, biztonságos és kényelmes megközelíthetőségének. Rendkívüli balesetveszélynek vannak kitéve a kerékpáros turisták, akiknek száma egyre növekszik. A turistákon kívül a helyben lakók, a szőlősgazdák, a helyi vállalkozások érdekét egyaránt szolgálja a megépülő út.

Az elkészült tervek birtokában a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. közös konzorciuma tavaly ősszel sikeresen pályázott a nyugat-dunántúli operatív program rendelkezésére álló EU-s forrásokra. A szükséges pénzeszközök rendelkezésre állnak a kerékpárút kivitelezésére, a megvalósítás során a konzorcium mindent megtett, hogy a tényleges munkák megkezdődjenek. (Az elnök csengetéssel jelzi az időkeret leteltét.)

Kérdezem az államtitkár urat, mikorra várható, hogy elkészül a Balf és Fertőrákos közti kerékpárút, pontosabban a kerékpározható (Az elnök ismét csenget.), három méter széles mezőgazdasági út a szőlők között teljes hosszában. Várom megtisztelő válaszát. (Taps a kormánypártok soraiból.)

DR. FÓNAGY JÁNOS nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! A Fertő menti kerékpáros útvonal, a magyar szakasz kerékpárforgalmi létesítményeinek építésére és fejlesztésére 2013-ban mintegy 450 millió forintot csoportosítottunk át. Ebből a forrásból indult meg a kerékpárút tervezése, valamint egyes, nem építésiengedély-köteles szakaszokon a kivitelezés és a felújítás is.

A hiányzó szakaszok megépítésére a regionális operatív programban mintegy 700 millió forint forrás áll rendelkezésre. E forrást a kiviteli tervek és a végleges költségvetés ismeretében 2014 tavaszán további 105 millió forinttal egészítettük ki. A nem engedélyköteles szakaszok kivitelezése várhatóan még az idén megkezdődik, 2015 nyarára be is befejeződik. Egy kivétellel az összes engedélyköteles szakasz jogerős építési engedéllyel rendelkezik, az engedélyek birtokában jövő tavasszal megindulhatnak és a nyár végére le is zárulhatnak a munkálatok.

A Fertő-parti településeken a fejlesztés keretében többségében belterületi kerékpársávok és kerékpáros nyomvonalak kialakítását tervezzük. A Fertőrákos-Balf és Balf-Fertőboz között osztrák mintára a mezőgazdasági utakat tesszük kerékpározhatóvá.

Köszönöm kérdését és figyelmét. Köszönöm, elnök úr.

A Fertő menti kerékpárút építésével kapcsolatos fejleményeket folyamatosan nyomon követjük, lásd pl. ezt vagy ezt. Korábbi, az M85-ös úttal kapcsolatos ígéretek által ihletett számlálónk nagy sikerén felbuzdulva most újabb számlálót készítettünk, klikk a képre:fertout