Browse By

Újabb részletek derültek ki a Fertő menti kerékpárút projektről

Még az év elején írtunk róla, hogy megújul a Fertő menti kerékpárút. Természetesen azóta is próbáljuk nyomon követni az események alakulását. Már csak azért is, mert akkor még arról volt szó, hogy a rendelkezésre álló pénzösszeg június 30-ig használható fel és aki járt mostanában a Fertő-parton (mi jártunk, legutóbb a hegykői Tízforrás Fesztiválon), annak nyilvánvaló, hogy ezidáig semmi változás nem történt. Nemrég azonban napirendre került az ügy a június 20-i balfi településrészi nyilvános részönkormányzati űlésen, aminek a jegyzőkönyve már elérhetővé vált Sopron város honlapján. A dolog pikantériája, hogy a meghívóban még egyáltalán nem szerepelt ez a napirendi pont, így az esetleges érdeklődőknek esélye sem volt tudomást szerezni róla. Nyitott kerékpársáv vs. kerékpárút kerülővel, határidőmódosítás, négy ütem – változtatás nélkül közöljük a jegyzőkönyv vonatkozó részeit (nem, a “kerékpár út” helyesírási hiba nem tőlünk származik):

1. napirendi pont:

Tájékoztató a Fertő-tó menti kerékpárút projektről

Dr. Varga Mária elnök:
Köszöntöm az ülésünkön Bartal Gábor osztályvezetőt.

Bartal Gábor osztálvvezető:

A kerékpárút program múlt évben indult. 450 Millió Forintot bocsátott rendelkezésre a Kormány erre a célra. A kormányzati támogatás felhasználására konzorcium alakult a beruházással érintett környező települések együttműködésével, melyet a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága, mint konzorcium vezető fog össze. A forrás a Nemzeti Park Igazgatóságához érkezett, az eredeti ütemezés szerit 2013 június 30-ig történő megvalósítási határidővel. Természetesen a határidő módosításra került. A tervező, a budapesti Tandem Mérnöki Iroda Kit. beruházási programtervet készített, elkészült a tenderdokumentáció, mely alkalmas a közbeszerzési eljárás elindítására. A projekt nulladik, első, második és harmadik ütemben valósulna meg. A nulladik ütemben a kerékpárút meglévő szakaszainak felújítására, a jelenleg hiányzó információs és forgalomtechnikai táblák, útburkolati jelek elhelyezésére kerül sor. Ez Fertőrákos, Balf belterületét is érinti. Az első ütemben történne a meglévő szakaszok felújítása a hiányzó szakaszok megépítése, a második ütemben a Balf és Fertőrákos közötti kerékpár út megvalósítása.

Történtek egyeztetések a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel, különböző alternatívákat vizsgáltunk a Balf és Fertőrákos közti szakasz megvalósítása kapcsán. A terv szerint a kerékpárút Balf belterületén a közúton felfestve, nyílt kerékpársáv kialakításával haladna
végig, majd a település végén elkanyarodva a szölöföldek mellett a Nemeskúti úton át Fertőrákosig.

Foki Gábor képviselő:
Külön önálló kerékpárút tehát nem halad végig Balfon?

Bartal Gábor osztálvvezető:

Nem, a 2010. január 1-jétől életbe lépett új KRESZ alapján a kerékpáros közlekedésre és létesítményeire vonatkozó előírások jelentősen megváltoztak, ennek megfelelően forgalomtechnikai elemek, tehát útburkolati jelek, kerékpártámaszok, forgalom irányító és tájékoztató táblák elhelyezésére kerül sor Balf belterületén.

A jelenleg rendelkezésre álló hazai forrás kiváltását célzó, uniós forrást biztosító pályázati felhívás múlt héten jelent meg, a felhívásban rögzített feltételek alapján a pályázat július 17-i határidővel benyújtható lesz. Pályázó konzorcium alakult, a pályázati munka összefogása érdekében, mely két partnerbői áll: Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága konzorcium vezető és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Optimális esetben a pályázat elbírálását követően, a közbeszerzési eljárás eredményes lezárása esetén, kora ősszel indulhatnának nulladik ütem kivitelezési munkái.

Huszár Lászlóné képviselő:

Régebben készült egy terv a kerékpárúthoz, mely szerint Balf belterületén a Fertő utcáig haladna a kerékpárút, majd ott a Fertő utcán keresztül, a régi savanyúkútnál elkanyarodva, a szőlők között haladna el Fertőrákosig. Ez jobb megoldás volna. Így elkerülhető a balesetveszély, mert a Fő utca a település végén eléggé leszűkül.

Dr. Varga Mária képviselő:
Elég nagy itt a forgalom, sok teherautó közlekedik a palackozó üzemhez.

Kassai Zoltán képviselő:
Véleményem szerint a kerékpáros nem fog lekanyarodni a Fertő utcába, mert így hosszabb szakaszt kell megtennie, inkább egyenesen fog végighaladni Fertőrákosig.

A testület tagjai áttekintették a Fertő-tó menti kerékpárút projekt tervrajzát, s egyetértettek abban, hogy a tervrajz szerinti nyomvonal helyett a Huszár Lászlóné képviselő által felvetett, korábban kidolgozott megoldást javasolják.