Browse By

Még az idén megújul a Fertő menti kerékpárút

Mint ismeretes, a kormány 1377/2012. (IX. 17.) határozata értelmében 2013. június 30-ig 450 millió forint áll rendelkezésre az ún. “Fertő tó menti kerékpárút projekt” megvalósítására. A támogatás sikeres felhasználása érdekében még a múlt év utolsó hónapjaiban konzorcium alakult a Fertő-Hanság Nemzeti Park vezetésével, ezen konzorciumi szerződés szövege a tagok teljes listájával szerepel például a soproni közgyűlés VI/65738/2012 ügyiratszámú előterjesztésének mellékletében. Nevezett dokumentumból megtudhatjuk, hogy a projektnek 3 fő eleme van:

  1. Az osztrák határtól Fertőrákoson át Balfig, Fertőrákostól a Fertő tóig, valamint Soprontól Balf déli részéig új kerékpárút létesítése.
  2. Balf-Fertőboztól Nyárligeten át az osztrák határig terjedően a meglévő kerékpárút felújítása.
  3. Fertődtől Sarródig, Fertőújlakon át az osztrák határig új kerékpárút létesítése.

Kíváncsiak voltunk a részletekre, ezért a Fertő-Hanság Nemzeti Parkhoz fordultunk további információért. Fersch Attila, a projekt koordinátora elmondta, hogy a fenti pontokban megfogalmazott célok csak több ütemben, további források bevonásával — amelyek elnyerésére jó esély kínálkozik — valósulnak majd meg. Aminek finanszírozására a most rendelkezésre álló keretből lehetőség nyílik az lényegében a 2. pont (leszámítva a Fertőd-Pomogy szakasz felújítását), illetve az 1. pontból a Balf és Fertőrákos között megvalósuló infrastruktúra terveinek elkészítése.

A már meglévő kerékpárút felújításával kapcsolatban megtudtuk, hogy annak külterületi szakaszain jelentős útszélesítésre kerül majd sor, melynek mértéke 2.5 méter. Ígéretet kaptunk továbbá, hogy a tervezésnél/megvalósításnál figyelmet fordítanak majd a kereszteződésekben most még meglévő durva szintkülönbségek elsimítására. A Fertőd – Pomogy szakasz most azért nem kerül felújításra, mert ez év során a területen a jelen projekttől független közműépítés zajlik majd, ezért értelemszerűen csak ennek befejeztével célszerű a munkálatokba belefogni.

A most elkészülő tervek a Balf és Fertőrákos közötti infrastruktúra vonatkozásában tartalmazni fogják a 8526-os számú út ezen szakaszának kiszélesítését, továbbá ezzel párhuzamosan egy önálló kerékpárút kiépítését, mely a Balfi-dombon haladna részben meglévő mezőgazdasági utak felhasználásával, részben jelenlegi szőlőterületeken történő új utak létrehozásával.

Kérdésre válaszolva Fersch úr elmondta, hogy a fejlesztésekkel kapcsolatos lakossági fórumok összehívásának ötlete eddig még nem merült fel, mivel az érintett települések polgármesterei részéről ezirányú megkeresés még nem érkezett.